Sessions
Classes
Reiki
Asian Bio-Energetics
Students' Testimonials
Cranio Sacral Therapy
Jiaogulan
Herbal Teas
Spirulina
Stevia
Deviating Douche
About Us
Contact Us
Site Map
Attractions
Weather
Links
Home

New Life Foundation

Nederlands Francais
Deutsch English Thai

Have a look at our organic health supplements

T-Herbals

 

ศูนย์รีกินานาชาติแห่งเชียงใหม่ REIKI COURSESศูนย์รีกินานาชาติแห่งเชียงใหม่ REIKI COURSES

ดิฉันมีความยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ที่ดิฉันได้ศึกษาปฏิบัติอย่างลึกซึ้งมาเป็นเวลาหลายปี
เรามี หลักสูตรรีกิสามระดับ ซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญของรีกิ
รีกิระดับ 1 เราจะผสานร่างกายของท่านเป็น 4 ระดับที่แตกต่างกันไปสำหรับการรับพลังการรักษาของรีกิ
หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้ถึงการเชื่อมประสานกับพลังรีกิอันมหัศจรรย์นี้ และได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติต่อตัวเอง และการถ่ายทอดพลังดังกล่าวให้แก่ผู้อื่น
ดิฉันจะสอนให้ท่านได้รู้ถึงสัญญาลักษณะประการหนึ่งที่ใช้เรียกพลังการรักษาที่ยิ่งใหญ่นี้ (เหมือนดั่งเช่นการที่ท่านคลิ๊กคอมพิวเตอร์เมื่อใช้งาน)
ท้ายที่สุด ดิฉันจะผนวกเอาเทคนิคการบำบัดแบบ ครานีโอ-ซาคราล ซึ่งเป็นสิ่งทรงพลังแต่ไม่มีอันตรายสำหรับการบำบัดอาการปวดบริเวณกระดูกสันหลัง
หลักสูตรนี้ใช้เวลาเพียงหนึ่งวันหากท่านสามารถซึมซับได้หมด

รีกิระดับ 2 ท่านจะได้เรียนรู้อีก 2 สัญญาลักษณ์
การผสานสี่ส่วนของหลักสูตรนี้จะเจาะลึกถึงพลังของรีกิในการเยียวยาและช่วยให้ท่านได้เยี่ยวยาจากระยะไกล และสามารถบำบัดรักษาอารมณ์/จิตใจได้ ท่านจะได้เรียนรู้ถึงการพุ่งเน้นและทำงานกับส่วนที่เป็นความชอกช้ำบาดเจ็บ ความฉุนเฉียว และความเจ็บปวดจากสภาพที่เป็นอยู่หรือสิ่งที่ได้รับมาจากอดีต ท่านจะได้รับสอนให้ปฏิบัติตามเป้าหมายเชิงบวกเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตของท่าน หลักสูตรนี้สามารถเรียนรู้ได้ทันทีหลังจากผ่าน รีกิ-1 แล้ว

ช่วงการฝึกรีกิ-3 ท่านจะได้รับ “การฝึกรีกิขั้นสูง” และได้รับวุฒิรับรองการเป็นผู้สอน
ท่านจะได้เรียนสัญญาลักษณ์มากขึ้นที่จะช่วยให้ท่านได้เปิดพลังชีวิตแห่งจักรวาลมากขึ้น ในส่วนที่สองของการฝึกอบรมนี้ ท่านจะได้เรียนรู้ถึงการสอนหลักสูตรต่าง ๆ และการผสานผู้เรียน
หลักสูตรนี้จะใช้เวลาหลายวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการซึมซับความรู้ของท่านว่าสามารถทำได้มากน้อยเพียงใด และมักต้องคอยเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากผ่านการฝึกรีกิ-2 และได้มีการฝึกการใช้วิธีบำบัดของรีกิมาระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว

คุณสมบัติของผู้เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตร
- การเข้าฝึกอบรมรีกิ 1 นั้น ท่านไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมพิเศษหรือความรู้ใด แต่มีจิตใจที่เข้มแข็งและเปิดใจรับสิ่งใหม่
- หลักสูตรรีกิ 2 เป็นหลักสูตรที่ท่านสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ในวันต่อมา
- หลักสูตรการฝึกปฏิบัติรีกิขั้นสูงต้องอาศัยระยะเวลาการรอคอยเป็นเวลาหลายเดือนหรืออย่างน้อยหลังจากที่มีการฝึกปฏิบัติใช้รีกิมาเป็นอย่างน้อย 100 ชั่วโมง
- การเข้าร่วมฝึกเพื่อรับวุฒิรับรองการเป็นผู้สอนรีกินั้น ท่านจะต้องทำการฝึกรีกิมาเป็นเวลาหลายปีและมุ่งมั่นที่จะอบรมสั่งสินระบบการเยียวยามหัศจรรย์นี้

ชั้นเรียนต่าง ๆ ดิฉันเป็นผู้สอนหลักสูตรต่าง ๆ ส่วนมาก ซึ่งมักเป็นชั้นเรียนที่มีผู้เรียน 1 – 6 คน
ดิฉันสอนเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือดัช ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของที่ผู้เรียน

ขอขอบบคุณที่ให้ความสนใจกับการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมกับพลังรีกิอันงดงามนี้

หลักการของรีกิ The Reiki Principles
วันนี้ฉันจะไม่โกรธ
วันนี้ฉันจะไม่วิตก
วันนี้ฉันจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์
วันนี้ฉันจะดีต่อเพื่อนบ้านและสรรพสิ่งที่มีลมหายใจ
วันนี้ฉันจะขอบคุณต่อพรนานับประการที่ฉันได้มา

พลังชีวภาพ (Bio-Energetics)
การรักษาแบบองค์รวมวิธีนี้ เป็นการผสมผสานการรักษาหลายรูปแบบทางเอเชีย ซึ่งไม่ต้องเจาะ แทง หรือใช้ยาหรือพืชสมุนไพร และไม่ขัดต่อหลักศาสนา
พลังชีวภาพ เป็นการลดความตึงเครียด ส่งเสริมการผ่อนคลาย และรักษาโรคโดยใช้การสร้างอารมณ์ที่ดี ความรู้สึกทางกาย ใจ และจิตวิญญาณของผู้ป่วยให้ดีขึ้น

การวินิจฉัยโรคโดยวิธีนี้ อาศัยหลักการแนวฝังเข็มของชาวจีน ผนวกกับการทดสอบพลังจากนิ้วที่เรียกว่า Bi-Digital O-Ring test (BIDORT)ของชาวญี่ปุ่น ร่วมกับการทำสมาธิกำหนดการหายใจแบบทิเบต และน้ำมันหอมหลากชนิดของชาวยุโรป โดยนำมาตรวจและรักษา ปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งใช้เวลาในการรักษาแต่ละครั้งประมาณ 30 นาที จนกระทั่งถึง 2 ชั่วโมง

การรักษาแบบพลังชีวภาพ ไม่ต่อต้านการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน แต่เราจะใช้พลังทางชีวภาพร่วมเข้าไปแบบนุ่มนวล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผลการรักษาทางแผนปัจจุบันให้ได้ผลดีขึ้น และช่วยลดภาวะแทรกซ้อนลงไป ตัวอย่างเช่น ถ้าผู่ป่วยมีอาการเจ็บอก จากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด คุณต้องรีบเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แล้วเราจะเข้าไปร่วมปรับสมดุลของร่างกายและลดอันตรายจากผลข้างเคียงของการรักษาแบบสมัยใหม่

ความไม่สมดุลเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆ: ย้อนหลังไป 2500 ปี แพทย์ชาวกรีกนามว่า ฮิปโปเครตีส(Hippocrates) เชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดจากการไม่สมดุลของร่างกาย เช่นเดียวกับแนวความคิดของลัทธิเต๋า หยิน-หยางจากจีน แต่ระยะ 300ปีที่ผ่านมาแนวความคิดนี้ได้ถูกลืมไป เป็นผลให้การรักษาโรคในปัจจุบันไม่ได้ผลเต็มที่ในหลายกลุ่มโรค เช่น เอดส์ มะเร็ง หรือ lupus ฯลฯ

พลังชีวภาพแบบนี้ ชาวจีนเรียกว่า Chee “จี หรือ ชี” หมายถึงพลังลมปราณในการดำเนินชีวิต ซึ่งหมุนวนอยู่ทั่วร่างกาย ทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เรียกว่า Bio-electric energy. เป็นพลังซึ่งอยู่รอบตัวเรา ลักษณะคล้ายสนามแม่เหล็ก หรือที่รู้จักกันว่า “AURA”

เมื่อพลังในร่างกายถูกสกัด โดยความเครียดในใจหรือสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อม ลองเปรียบเทียบกับท่อน้ำระบายความร้อนในรถอุดตัน ตีบแคบจากสนิม การระบายความร้อนไม่เสมอ บางมี่มีการคั่งความร้อนมาก ก็จะทำให้ส่วนนั้นแห้งไป (dry) พลังทั้งหมดเดินได้ไม่สดวก ผู้ฝึกฝนจะรู้จักการไหลเวียนของพลังนี้และช่วยเปิดประตูหรือทำลายการปิดกั้น เพื่อเปิดทางเดินพลังให้โล่ง ให้พลังทำงานได้เต็มที่ทั้งด้านกาย ใจและจิตวิญญาณ
ผลของการรักษา ผู้ป่วยจะรู้สึกว่ามีพลังในร่างกายที่เพิ่มขึ้น มีความสว่างสดใสในร่างกายและจิตใจ การนอนหลับพักผ่อนจะเต็มที่และตื่นมาด้วยความสดชื่น หายจากการไม่สบายกายอย่างรวดเร็ว การรักษาด้วยวิธีนี้ได้ผลดีกับผู้ป่วยกลุ่มอัมพาต อัมพฤกษ์ การปวดกระดูกและข้อ เบาหวาน นอนไม่หลับ ความดันโลหิตสูง หรือความดันโลหิตต่ำ โรคตับไต และปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะ

ระยะเวลาการรักษา เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ครั้งแรกควรทำ 3 วันต่อเนื่องกัน โดยเวลาของการรักษาแต่ละครั้งช่วงแรก นานประมาณ 1-2 ชั่วโมง

การฝึกพลังชีวภาพ เริ่มต้นเรียนหลักการเบื้องต้น ใช้เวลา 3-6 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับการฝึกฝน ความเข้าใจของผู้เรียน และความหมั่นเพียรในการฝึกปฏิบัติ

สามารถฝึกได้ที่เชียงใหม่ หากสนใจและต้องการรายละเอียดสามารถติดต่อดิฉัน (Ms. Cory) Email: [email protected] โปรดนัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสดวก ดิฉันฝึกและใช้พลังชีวภาพนี้ เป็นเวลา 16 ปีมาแล้ว โดยให้การรักษาทั้งในเอเชียและยุโรป.

 

© 2016 ASIAN HEALING ARTS CENTER • ALL RIGHTS RESERVED • [email protected]