ศูนย์รีกินานาชาติแห่งเชียงใหม่ REIKI COURSES

ดิฉันมีความยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ที่ดิฉันได้ศึกษาปฏิบัติอย่างลึกซึ้งมาเป็นเวลาหลายปี
เรามี หลักสูตรรีกิสามระดับ ซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญของรีกิ
รีกิระดับ 1 เราจะผสานร่างกายของท่านเป็น 4 ระดับที่แตกต่างกันไปสำหรับการรับพลังการรักษาของรีกิ
หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้ถึงการเชื่อมประสานกับพลังรีกิอันมหัศจรรย์นี้ และได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติต่อตัวเอง และการถ่ายทอดพลังดังกล่าวให้แก่ผู้อื่น
ดิฉันจะสอนให้ท่านได้รู้ถึงสัญญาลักษณะประการหนึ่งที่ใช้เรียกพลังการรักษาที่ยิ่งใหญ่นี้ (เหมือนดั่งเช่นการที่ท่านคลิ๊กคอมพิวเตอร์เมื่อใช้งาน)
ท้ายที่สุด ดิฉันจะผนวกเอาเทคนิคการบำบัดแบบ ครานีโอ-ซาคราล ซึ่งเป็นสิ่งทรงพลังแต่ไม่มีอันตรายสำหรับการบำบัดอาการปวดบริเวณกระดูกสันหลัง
หลักสูตรนี้ใช้เวลาเพียงหนึ่งวันหากท่านสามารถซึมซับได้หมด

รีกิระดับ 2 ท่านจะได้เรียนรู้อีก 2 สัญญาลักษณ์
การผสานสี่ส่วนของหลักสูตรนี้จะเจาะลึกถึงพลังของรีกิในการเยียวยาและช่วยให้ท่านได้เยี่ยวยาจากระยะไกล และสามารถบำบัดรักษาอารมณ์/จิตใจได้ ท่านจะได้เรียนรู้ถึงการพุ่งเน้นและทำงานกับส่วนที่เป็นความชอกช้ำบาดเจ็บ ความฉุนเฉียว และความเจ็บปวดจากสภาพที่เป็นอยู่หรือสิ่งที่ได้รับมาจากอดีต ท่านจะได้รับสอนให้ปฏิบัติตามเป้าหมายเชิงบวกเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตของท่าน หลักสูตรนี้สามารถเรียนรู้ได้ทันทีหลังจากผ่าน รีกิ-1 แล้ว

ช่วงการฝึกรีกิ-3 ท่านจะได้รับ “การฝึกรีกิขั้นสูง” และได้รับวุฒิรับรองการเป็นผู้สอน
ท่านจะได้เรียนสัญญาลักษณ์มากขึ้นที่จะช่วยให้ท่านได้เปิดพลังชีวิตแห่งจักรวาลมากขึ้น ในส่วนที่สองของการฝึกอบรมนี้ ท่านจะได้เรียนรู้ถึงการสอนหลักสูตรต่าง ๆ และการผสานผู้เรียน
หลักสูตรนี้จะใช้เวลาหลายวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการซึมซับความรู้ของท่านว่าสามารถทำได้มากน้อยเพียงใด และมักต้องคอยเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากผ่านการฝึกรีกิ-2 และได้มีการฝึกการใช้วิธีบำบัดของรีกิมาระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว

คุณสมบัติของผู้เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตร
– การเข้าฝึกอบรมรีกิ 1 นั้น ท่านไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมพิเศษหรือความรู้ใด แต่มีจิตใจที่เข้มแข็งและเปิดใจรับสิ่งใหม่
– หลักสูตรรีกิ 2 เป็นหลักสูตรที่ท่านสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ในวันต่อมา
– หลักสูตรการฝึกปฏิบัติรีกิขั้นสูงต้องอาศัยระยะเวลาการรอคอยเป็นเวลาหลายเดือนหรืออย่างน้อยหลังจากที่มีการฝึกปฏิบัติใช้รีกิมาเป็นอย่างน้อย 100 ชั่วโมง
– การเข้าร่วมฝึกเพื่อรับวุฒิรับรองการเป็นผู้สอนรีกินั้น ท่านจะต้องทำการฝึกรีกิมาเป็นเวลาหลายปีและมุ่งมั่นที่จะอบรมสั่งสินระบบการเยียวยามหัศจรรย์นี้

ชั้นเรียนต่าง ๆ ดิฉันเป็นผู้สอนหลักสูตรต่าง ๆ ส่วนมาก ซึ่งมักเป็นชั้นเรียนที่มีผู้เรียน 1 – 6 คน
ดิฉันสอนเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือดัช ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของที่ผู้เรียน

ขอขอบบคุณที่ให้ความสนใจกับการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมกับพลังรีกิอันงดงามนี้

หลักการของรีกิ The Reiki Principles
วันนี้ฉันจะไม่โกรธ
วันนี้ฉันจะไม่วิตก
วันนี้ฉันจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์
วันนี้ฉันจะดีต่อเพื่อนบ้านและสรรพสิ่งที่มีลมหายใจ
วันนี้ฉันจะขอบคุณต่อพรนานับประการที่ฉันได้มา

พลังชีวภาพ (Bio-Energetics)
การรักษาแบบองค์รวมวิธีนี้ เป็นการผสมผสานการรักษาหลายรูปแบบทางเอเชีย ซึ่งไม่ต้องเจาะ แทง หรือใช้ยาหรือพืชสมุนไพร และไม่ขัดต่อหลักศาสนา
พลังชีวภาพ เป็นการลดความตึงเครียด ส่งเสริมการผ่อนคลาย และรักษาโรคโดยใช้การสร้างอารมณ์ที่ดี ความรู้สึกทางกาย ใจ และจิตวิญญาณของผู้ป่วยให้ดีขึ้น

การวินิจฉัยโรคโดยวิธีนี้ อาศัยหลักการแนวฝังเข็มของชาวจีน ผนวกกับการทดสอบพลังจากนิ้วที่เรียกว่า Bi-Digital O-Ring test (BIDORT)ของชาวญี่ปุ่น ร่วมกับการทำสมาธิกำหนดการหายใจแบบทิเบต และน้ำมันหอมหลากชนิดของชาวยุโรป โดยนำมาตรวจและรักษา ปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งใช้เวลาในการรักษาแต่ละครั้งประมาณ 30 นาที จนกระทั่งถึง 2 ชั่วโมง

การรักษาแบบพลังชีวภาพ ไม่ต่อต้านการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน แต่เราจะใช้พลังทางชีวภาพร่วมเข้าไปแบบนุ่มนวล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผลการรักษาทางแผนปัจจุบันให้ได้ผลดีขึ้น และช่วยลดภาวะแทรกซ้อนลงไป ตัวอย่างเช่น ถ้าผู่ป่วยมีอาการเจ็บอก จากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด คุณต้องรีบเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แล้วเราจะเข้าไปร่วมปรับสมดุลของร่างกายและลดอันตรายจากผลข้างเคียงของการรักษาแบบสมัยใหม่

ความไม่สมดุลเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆ: ย้อนหลังไป 2500 ปี แพทย์ชาวกรีกนามว่า ฮิปโปเครตีส(Hippocrates) เชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดจากการไม่สมดุลของร่างกาย เช่นเดียวกับแนวความคิดของลัทธิเต๋า หยิน-หยางจากจีน แต่ระยะ 300ปีที่ผ่านมาแนวความคิดนี้ได้ถูกลืมไป เป็นผลให้การรักษาโรคในปัจจุบันไม่ได้ผลเต็มที่ในหลายกลุ่มโรค เช่น เอดส์ มะเร็ง หรือ lupus ฯลฯ

พลังชีวภาพแบบนี้ ชาวจีนเรียกว่า Chee “จี หรือ ชี” หมายถึงพลังลมปราณในการดำเนินชีวิต ซึ่งหมุนวนอยู่ทั่วร่างกาย ทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เรียกว่า Bio-electric energy. เป็นพลังซึ่งอยู่รอบตัวเรา ลักษณะคล้ายสนามแม่เหล็ก หรือที่รู้จักกันว่า “AURA”

เมื่อพลังในร่างกายถูกสกัด โดยความเครียดในใจหรือสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อม ลองเปรียบเทียบกับท่อน้ำระบายความร้อนในรถอุดตัน ตีบแคบจากสนิม การระบายความร้อนไม่เสมอ บางมี่มีการคั่งความร้อนมาก ก็จะทำให้ส่วนนั้นแห้งไป (dry) พลังทั้งหมดเดินได้ไม่สดวก ผู้ฝึกฝนจะรู้จักการไหลเวียนของพลังนี้และช่วยเปิดประตูหรือทำลายการปิดกั้น เพื่อเปิดทางเดินพลังให้โล่ง ให้พลังทำงานได้เต็มที่ทั้งด้านกาย ใจและจิตวิญญาณ
ผลของการรักษา ผู้ป่วยจะรู้สึกว่ามีพลังในร่างกายที่เพิ่มขึ้น มีความสว่างสดใสในร่างกายและจิตใจ การนอนหลับพักผ่อนจะเต็มที่และตื่นมาด้วยความสดชื่น หายจากการไม่สบายกายอย่างรวดเร็ว การรักษาด้วยวิธีนี้ได้ผลดีกับผู้ป่วยกลุ่มอัมพาต อัมพฤกษ์ การปวดกระดูกและข้อ เบาหวาน นอนไม่หลับ ความดันโลหิตสูง หรือความดันโลหิตต่ำ โรคตับไต และปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะ

ระยะเวลาการรักษา เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ครั้งแรกควรทำ 3 วันต่อเนื่องกัน โดยเวลาของการรักษาแต่ละครั้งช่วงแรก นานประมาณ 1-2 ชั่วโมง

การฝึกพลังชีวภาพ เริ่มต้นเรียนหลักการเบื้องต้น ใช้เวลา 3-6 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับการฝึกฝน ความเข้าใจของผู้เรียน และความหมั่นเพียรในการฝึกปฏิบัติ

สามารถฝึกได้ที่เชียงใหม่ หากสนใจและต้องการรายละเอียดสามารถติดต่อดิฉัน (Ms. Cory) Email: [email protected] โปรดนัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสดวก ดิฉันฝึกและใช้พลังชีวภาพนี้ เป็นเวลา 16 ปีมาแล้ว โดยให้การรักษาทั้งในเอเชียและยุโรป.